Aankoopprocedure

PROCEDURE...

Bij onze verkoopsprocedure is onze overeenkomst met de klant heel duidelijk.
Belangrijk is om met een goed gevoel en in vertrouwen met elkaar te kunnen werken.
U vindt uw droomappartement bij nv VABRA…..
Bij uw aankoop zijn er 2 belangrijke stappen: de verkoopsovereenkomst en de aankoopakte.
De overeengekomen prijs bestaat uit 2 delen: de grondwaarde en de construciewaarde.
Op de grondwaarde bent u 10 % registratierechten verschuldigd.
Op de constructiewaarde bent u 21 % btw verschuldigd.
De constructiewaarde wordt verdeeld over bepaalde schijven. Deze schijven komen overeen met welbepaalde fases van de vordering van het gebouw.

DE VERKOOPSOVEREENKOMST…

De verkoopsovereenkomst voldoet aan de wettelijke vormvereisten en is comform aan “de wet Breyne”.
De verkoopsovereenkomst is een overeenkomst omtrent ‘zaak’ en ‘prijs’.

 • De zaak: het onroerend goed (appartement, garage) met zijn ligging en beschrijving
 • De prijs: de overeengekomen prijs, deze is vast en niet indexeerbaar gedurende de volledige bouwtermijn

Bij ondertekening van de verkoopsovereenkomst ontvangt u het gedetailleerde lastenboek en de basisakte van de Residentie.
Betaling:

 • Bij ondertekening wordt 5% van de aankoopsom verwacht. Dit voorschot maakt deel uit van de grondwaarde van uw appartement.
 • In schijven te betalen, 95% bouwwerken:
  • 20% bij de grondwerken en funderingen
  • 10% bij het gieten van de begane grondvloer
  • 10% bij het gieten van het bouwvlak voor alle appartementen in het gebouw
  • 10% bij het oprichten van de binnenmuren voor alle appartementen in het gebouw
  • 20% bij het volledige onderdakstelling van het gebouw
  • 10% bij het plaatsen van het buitenschrijnwerk
  • 10% bij het plaatsen van de leidingen elektriciteit en sanitair
  • 5% bij plaatsing van de vloerbedekking

Aan de hand van de verkoopsovereenkomst kan de notaris de uiteindelijke akte opmaken.
Bij ondertekening van de verkoopsovereenkomst is de aanwezigheid van de notaris niet vereist.

DE AKTE…

Maximaal 4 maanden na ondertekening van de verkoopsovereenkomst, verlijdt de akte bij de instrumenterende notaris Coudeville, Vredesstraat 20, 8400 Oostende.
Bij ondertekening van de akte betaalt u :

 • het saldo van de grondwaarde van het appartement (aftrek betaalde voorschot)
 • registratierechten op grondwaarde
 • de schijven van de constructiewaarde die reeds voltooid zijn, verhoogt met 21% btw
 • De architect maakt een attest op met de vordering van de werken en brengt de notaris op de hoogte.
 • ereloon notaris
 • administratieve kosten

NA DE AKTE…

Na het verlijden van de akte ontvangt u telkens een faktuur naargelang de gerealiseerde constructie, m.a.w. volgens afgewerkte schijf, en dit tot bij oplevering van uw appartement.

Rechtstreeks van de bouwheer L. Brauwers & C°
© 2021 VABRA Middelkerke - All Rights Reserved - Designed by ©2021 JVWebdesign.be